Izdavanje certifikata

Zagreb
Tina Ujevića 5

098/909-5334
info@robur.hr

FASADA

Izdavanje certifikata

Danom ulaska u Europsku uniju počela je obveza izdavanja energetskih certifikata za postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju a od 01. siječnja 2016. godine obvezu pribavljanja energetskog cerifikata imaju i zgrade koje se iznajmljuju, daju u zakup ili daju na leasing a imaju ukupnu korisnu površinu veću od 50m2 ili se radi o posebnom dijelu zgrade koji se nalazi u zgradi koja ima ukupnu korisnu površinu veću od 50m2 bez obzira na površinu tog posebnog dijela.

Za nekretnine za koje je ugovor o iznajmljivanju, davanju u zakup ili na leasing sklopljen prije 01. siječnja 2016. energetski certifikat nije obavezan do kraja trajanja te ugovorne obveze. Također, iznajmljivanje se u ovom kontekstu ne odnosi i na turističku djelatnost, stoga pružatelji usluga smještaja u stanovima, apartmanima i kućama za odmor nisu dužni ishoditi energetski certifikat.  

Energetski certifikat je dokument koji vrijedi 10. godina. Energetsko certificiranje zgrada provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira energetske preglede zgrada i energetsko certificiranje putem javnih poziva.

Za više informacija i upite slobodno nas kontaktirajte.