Fasaderski radovi

Zagreb
Tina Ujevića 5

098/909-5334
info@robur.hr

FASADA

Fasaderski radovi

Fasaderski radovi izvode se nanošenjem fasadne žbuke na objekt. Jedna faza kod fasaderskih radova je nanošenje izolacije i žbuke na objekt u svrhu toplinske zaštite objekta i zaštite od vremenskih utjecaja uz dobivanje željenog estetskog izgleda fasade.

Fasade i izvedbe fasaderskih radova podrazumijevaju gradnju i planiranje fasade koja se gradi u skladu s tehničkim propisima i normativima. Dužnost fasadera je da se prije početka fasaderskih radova fasada prvo planira, dakle, da se planiraju premazi, materijali i elementi za fasadu i vrata.

Za sve upite i nejasnoće vezane uz fasaderske radove slobodno nas kontaktirajte.