Cjenik projekta fasade

Zagreb
Tina Ujevića 5

098/909-5334
info@robur.hr

FASADA

Cjenik projekta fasade

Izrada glavnog projekta je koncipirana na način da investitor sam odabere koju će fasadu i koju stolariju odabrati za svoju zgradu. Upravo zbog toga je nezahvalno unaprijed govoriti o cjeniku projekta fasade. Stoga vam preporučujemo da nas kontaktirate i iznesete svoje zahtjeve, a mi ćemo vas besplatno savjetovati i dti napovoljniju ponudu na tržištu.

Napominjemo, nured ima na raspolaganju dva ovlaštena arhitekta, četiri ovlaštena inženjera građevine i četiri inženjera građevine, što garantira i brzu izmjeru objekta, ponudu nekoliko rješenja obnove fasade i stolarije i izračun troškova za sve varijante. Osim troškovnika s cijenama, za svaku varijantu dobit ćete i izračun uštede na nivou cijele zgrade (kuće) ovisno o varijanti koju odaberete. Za svaku varijantu rješenja dobit ćete i koji bi to energetski razred cijele zgrade bio.